9178264_4_6

Foto: Carina Larsson

Föredrag 

Mina föredrag: ​

Personlig utveckling ökar din energi, medvetenhet och självkännedom.

”Du och din energi”

Genom att öka din medvetenhet och att lära känna dig själv kommer du att utvecklas. Om du lägger din energi på rätt saker får du en god balans vilket skapar harmoni. Du kan lättare nå din potential, ditt syfte och du kommer att känna dig hel, äkta och sann mot dig själv vilket är avgörande för hur du mår, både psykiskt och fysiskt.

Viljan har en stor betydelse både för att den har en styrande och en reglerande funktion för att återställa balansen i människan. Viljan bör inte heller trycka undan någon av de behov, drifter och impulser som du har. Orsaken till det är att alla behov manar fram motsvarande begär att tillfredsställa dem och då skapas obalans.

Du vet vad som är bra för dig, hur du vill leva, vad som är viktigt och vad du behöver göra för att må bra. Lär dig att använda din energi rätt för att leva det liv som du vill ha.

Stress och Balans

Hur stress påverkar ditt liv? Hur kan du ta kontrollen? Hur kan du få balans?

Kriser och psykosyntes

T.ex. ”Självmord och om hur psykosyntesens metoder hjälper de efterlevande att leva vidare i balans med sina känslor och känna meningsfullhet efter ett självmord inom familjen”.

Psykosyntes för personlig utveckling
Teori och praktik om psykosyntesens metoder, processer och förhållningssätt till livet som hjälp för personlig utveckling.

Välkommen att kontakta mig för mer information!