carina2

Dipl.Samtalsterapeut,
Dipl.Samtalscoach och
Dipl.Handledare i psykosyntes.

Medlem i
Psykosyntesförbundet

logo_CMYK_150_DPI

Om mig

Jag är diplomerad samtalsterapeut, diplomerad samtalscoach och diplomerad handledare i psykosyntes från HumaNova Utbildning AB med psykosyntesen som grundläggande förhållningssätt. Den 4-åriga Samtalsterapeututbildningen har jag kompletterat med en 1-årig basutbildning i integrativ psykoterapi, s.k. Steg 1-utbildning, med ämnena vetenskapsteori, ACT, KBT, Schematerapi och Relationell terapi. Ibland går jag specialiseringskurser t.ex. har jag gått en fördjupningskurs i ACT, en utbildning i Medberoende- och Beroende, baskurs i Psykiatri – Sjukdomslära och bemötande, en grundutbildning i Motiverade Samtal (MI) samt två olika kurser i Anknytning och Mentalisering.

Under två år har jag studerat till diplomerad Bild- och Symbolpedagog på Väddö folkhögskola. Utbildningen innefattar berättelser och bilder som helar, drömmar dess mening och möjligheter, inre bilder och visualiseringar, fördjupning i bild och meditation samt myter och ritualers inverkan.

Vidare har jag utbildat mig till Seminarie- och Familjehandledare på FamilyLab enligt Jesper Juuls fantastiska barnpsykologi.

Jag är väl insatt i och arbetar gärna med förändrings- och krisens olika faser, sorgeprocessen, viljeprocessen, omedvetna processer, anknytningsteorin, familjekonstellationer, livsteman, låg självkänsla och självförtroende etc.

Från Företagsekonomiska Institutet har jag en diplomerad HR-chefsutbildning, vilket gör att jag har stor förståelse för vad som händer när vi hamnar i obalans i yrkeslivet.

Mitt engagemang i vårt yrkesförbund har alltid varit stort. Jag har dels varit ordförande under två år i Psykosyntesförbundet och vice ordförande i under tre år. Kanslisttjänsten har jag också haft under tre år. Nu är jag aktiv medlem i förbundet och deras revisorssuppleant.

Att vara auktoriserad samtalsterapeut har varit en kvalitetsstämpel på min profession. Auktorisationen omprövas varje år. För att upprätthålla den krävs mer än 200 klienttimmar per år, mer än 10 handledningstillfällen per år och mer än 15 timmars fortbildning per år inom mitt ämnesområde. Jag har tidigare varit auktoriserad i 15 år men nu har jag valt att inte förnya den men går fortfarande i handledning såklart!

Min utbildning till diplomerad samtalscoach från HumaNova Utbildning AB har erhållit European Quality Award (EQA) från European Mentoring and Coaching Council (EMCC).

Inom Psykosyntesförbundet bildades för ett antal år sedan en bokcirkel. Där vi är 6 terapeuter som träffas ungefär en gång i månader för att diskutera och utvärdera olika böcker inom terapiområdet. Mycket lärorikt, spännande och intressant.

Mitt egna företag startade jag i februari 2007 och sedan dess har jag tagit emot klienter för terapi, coaching, handledning och personlig utveckling.

​När jag hade arbetat ett antal år som terapeut, coach och handledare tillverkade jag olika redskap att använda i samtalsrummet under mitt varumärke SyntesVerkstan® se mer på www.syntesverkstan.se. Stjärnmattan med de psykologiska funktionerna, Viljestegen för bl.a. att undersöka viljestyrkan, Pilen för målsättning och med hinder och möjligheter inklusive Dragkampen en ACT-metafor och Syntesen med tes, antites, och kompromiss för bl.a. undersökning av delpersonligheter. Dessa säljer jag idag till andra terapeuter, coacher, psykologer, handledare eller till dem som arbetar professionellt med samtal i någon form. På senare år knyter jag också malor (halsband) och tillverkar armband av vackra stenar.

Som ung utbildade jag mig till kemiingenjör och har inom näringslivet arbetat i över 35 år som bl.a. teknisk projektledare, produktutvecklare, sensoriker och under 8 år som avdelningsansvarig. ​

Som person uppfattas jag av andra som väldigt glad och en person som man kan lita på. Resultatorienterad, noggrann och lojal är tre andra ord man använt för att beskriva mig även en driven uppstartare och genomförare.

Jag är född och uppvuxen i Stockholm och jag älskar vårt landställe i Dalarna, där jag målar både med akryl, olja och Falurödfärg. Tycker om att läsa både romaner och facklitteratur, fotograferar helst blommor och sjunger i Stans kör. Vi sätter upp olika föreställningar och ett program var ”Vågvaggad” som vi framförde på Liljeholmsbadet. Är gift, har vuxna barn och barnbarn.

Här är några av mina fotografier som visar mig att naturen är så vacker och fantastisk.