minatjanster

Foto: Carina Larsson

Mina tjänster

Jag erbjuder personlig utveckling genom samtalsterapi och coaching. Det finns många likheter mellan samtalsterapi och coaching som båda leder till personlig utveckling.

​Metoderna som används är ofta samma, men skillnaden är hur grundligt och djupt du vill se på dina hinder och blockeringar. I coaching finner vi vägar för att snabbt ”runda dina hinder” för att nå dina mål medan vi i samtalsterapin studerar dem närmre för att lösa upp dem helt. Du väljer efter dina egna behov, vad som passar för just dig. Med insikt, förståelse och ansvar kommer du att påverka ditt liv och ge dig själv en bestående förändring. När du lär dig att det är du som väljer och styr kommer ditt syfte kommer i samklang med det liv du önskar leva.

Du kan också komma till mig utan något speciellt problem eller mål för att enbart utvecklas och komma vidare i ditt liv. Genom att se på dina förhållningssätt, reaktionsmönster, värderingar och attityder, livssyn, ditt sätt att tänka och handla, kan du utveckla dina egenskaper. Allt du kan se och ta reda på om dig själv kan du också påverka och förändra.

Professionell handledning för dig som arbetar i nära kontakt med andra människor i någon form. Handledning kan ske både i grupp eller individuellt. Handledning är en yrkesmässig vägledning i den process där du eller din arbetsgrupp får bättre tillgång till er egen kunskap, styrka och resurs i arbetet.

Min teoretiska tillhörighet ligger bl.a. förankrad inom psykosyntesen, dialogens och objektsrelationsteorin samt inom de s.k. omedvetna processerna.

Samtalsterapi

Coaching

Handledning

​Jag följer Psykosyntesförbundets etiska regler vilket bl.a. innebär att allt mellan oss sker konfidentiellt och att jag har tystnadsplikt.