9178264_5_6

Foto: Carina Larsson

Mina metoder

Vilka metoder jag använder är beroende av vad du själv vill. Här följer några exempel på några av de olika verktyg och processer som jag arbetar med:

 • dialog
 • meditation
 • psykosyntesprocessen
 • tes-, antites- och syntestriangeln
 • gestaltterapi
 • livsteman
 • behovsanalys
 • föra dagbok
 • drömarbete
 • viljeprocessen
 • sorgeprocessen
 • teckningar och bilder
 • kreativt måleri
 • rörelser och dans
 • empatisk kommunikation
 • avslappning och musik

Flera av dessa metoder använder jag både inom samtalsterapi, coaching, personlig utveckling och handledning. Här följer lite mer om meditation, viljeprocessen och att styra sina energier genom syntes.​

Meditation

De guidade meditationerna är ofta mycket användbara eftersom dessa stärker självmedvetandet, stärker kontakten med Självet, viljans utveckling och är en bra träning i att iaktta oss själva utan att döma. Inom psykosyntesen finns en mängd olika meditationer som har olika syften att medvetandegöra människans olika fält: det undermedvetna, det medvetna och det övermedvetna etc.

Ovaldiagrammet-i-verdana-2010

Svaren som du får vid t.ex. en meditation, kommer inifrån dig själv och det är du som också tolkar dem. Du kan t.ex. få kontakt med sitt inre sårade barn, din vilja, din kärlek, din sorg eller din potential etc. Här finns stora möjligheter att undersöka allt som rör sig i ditt universum och också följa hur det transformeras under resans gång.

Personlig utveckling kan handla om att du är utåt sett lugn och balanserad, men du känner att något tynger dig. Du kan inte sätta fingret på vad det är som hindrar dig från att växa som människa. Du ser den inte den lilla spindeln som hindrar dig att blomma fullt ut. Tillsammans letar vi reda på den lilla spindeln genom guidade meditationer.

Lilja-med-spindel

Viljan

Viljan är en viktig drivkraft för mänsklig växt inom coaching.
Här listas sex olika faser i den s.k. viljeprocessen:

 • syfte, avsikt, mål, motivation, intention
 • övervägande
 • val, beslut
 • affirmation, bekräftelse: viljans befallning,
  ”Låt det ske”!
 • planering, handlingsplan
 • styrning av genomförandet

Stjärnans olika uddar kommer till hjälp för att undersöka viljans kraft av de styrande och reglerande psykologiska funktionerna.

Stjaernan-till-hemsidan

Tes, antites och syntes

Ett exempel som leder till personlig utveckling är att lära sig att t.ex. tesen ”sorg” och antites ”ilska” balanseras och ofta kompromissas till en medelväg.

Men i stället för att stanna vid kompromissen kan ett möte mellan polerna så småningom  sammansmältas och bilda en högre innebörd en s.k. syntes mellan sorg och ilska. Föreningen mellan sorg och ilska genomgår en förvandling. Genom att lära sig kontrollera, förändra och styra energierna i motsättningarna bildas en syntes. Det är viktigt att syntesen bildas till en högre nivå för mänsklig växt. Kraften till det är visdomen som också blir den läkande kraften.

Triangel-2

Jag följer Psykosyntesförbundets etiska regler vilket bl.a. innebär att allt mellan oss sker konfidentiellt och att jag har tystnadsplikt.

Vill du utvecklas, bli den du är och finna syftet med ditt liv?

Jag stödjer dig gärna i din inre resa!