Gul_blomma

Foto: Carina Larsson

Handledning

Handledningens syfte är att stärka din professionella yrkeskompetens och kvalitet till det bästa för din målgrupp.​

Handledning handlar om reflektioner kring yrkesmässiga möten och inkluderar kognitiva, affektiva och psykomotoriska processer.

Självinsikt och självförståelse ligger till grund för din professionella utvecklingen.​​

I handledningen medvetandegörs också de omedvetna processerna; resonans, projektion, induktion, motöverföring, projektiv identifikation och parallellprocesser. Du blir medveten om dina handlingar och mönster.​

Jag erbjuder ett kreativt rum där jag uppmuntrar till din kreativitet, mod och uppmärksammar de processer som sker i möten med dina "kunder". ​

​Vårt samarbete blir en dialog mellan två professionella och vi undersöker din inre värld, resurser och strategier. Med nyfikenhet och uppmärksamhet ges rum och tid för eftertanke, reflektion och möjlighet att vidga perspektiven. ​

Vad behöver du utveckla för att bli en bättre socionom, terapeut, coach, vårdare, lärare, sjuksköterska, präst, chef, ledare ... etc?

Välkommen att kontakta mig för ett förutsättningslöst möte!

Samtalsterapi

Coaching